Szeghalom Város honlapja

 Szeretettel köszöntöm Önt a magam és Szeghalom Város lakói nevében abból az alkalomból ,hogy az Internet varázslatos világában ránk talált.

Macsári József polgármester

Elérhetőségünk

Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

 

 

Ügyfélfogadási időpontok

hétfő
08:00 - 16:00
kedd
08:00 - 16:00
szerda
Z Á R V A
csütörtök
08:00 - 16:00
péntek
08:00 - 13:00
szombat
Z Á R V A
vasárnap
Z Á R V A

Hírek

VÁLTOZÁS A HÁZIORVOSI ELLÁTÁSBAN

A 2. számú gyermekorvosi körzet dr. Farkas Ilona gyermekorvos halála miatt 2017 februárja óta betöltetlen, helyettesítéssel működik.

A képviselő-testület 13/2017.(VIII.11.) számú rendelete és a 97/2017.(VIII.10.) számú határozata alapján a háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátás 2017. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint működik:

A volt 2. számú gyermekkörzet egybeolvad  dr. Barta Zoltán által ellátott felnőtt-körzettel, és ún. vegyes körzetként működik tovább. Az összevonás az alább felsorolt utcákban bejelentett lakcímmel rendelkező felnőtt- és gyermeklakosokat érinti:

-          Ady u.

-          Árpád u.

-          Bajcsy u.

-          Dapsy Gizella u.

-          Dózsa György u.

-          József Attila u.

-          Kolozsvári u. 1-től 3-ig

-          Kossuth tér

-          Lehel u.

-          Patai u.

-          Péter András sor

-          Simon Ferenc u.

-          Szabolcs Vezér u.

-          Szeleskert

-          Szelesi Újtelep

-          Szeghalmi Gyula

-          Széchenyi u. páratlan oldal

-          Vasvári u.

-          VIII. Külterület

-          X. Külterület

Tehát ezen utcákba bejelentkezett felnőttek és gyermekek háziorvosa, családorvosa szeptember 1. napjától dr. Barta Zoltán.

A felnőtt-rendelés helye változatlanul a Szeghalom Dózsa u. 34. és a rendelési idő ettől az időponttól:

hétfő:         8-11,30 óra

kedd:        10-13,30 óra

szerda:      11-13,30 óra

csütörtök: 10-13,30 óra

péntek:       9-11,30 óra

A gyermekrendelés helye a Szeghalom Ady u. 1/b alatti gyermekorvosi rendelő (dr. Farkas Ilona korábbi rendelője)

A gyermekrendelés ideje:

hétfő:            12-14 óra

kedd:            15-16 óra

szerda:          14-16 óra

csütörtök:     14-16 óra

péntek:          12-14 óra

tanácsadás: kedden: 14-15 óra

A területi átsorolást hivatalból elvégezzük. Akinek megfelelő a fentiek szerinti vegyes körzet, annak tennivalója nincs! Szükség esetén ennek megfelelően felkeresheti Barta doktort!

Azon felnőttek és gyermekek, akik a fenti utcákban élnek, és korábban más orvost (akár felnőtt háziorvost, akár dr. Farkas Erzsébet gyermekorvost) választottak, természetesen az általuk választott orvos ellátásában maradnak, teendőjük nincs.

Azon felnőttek vagy gyermekek szülei, akik szeptember 1-től nem szeretnének ebbe a vegyes körzetbe tartozni, minden további nélkül „átjelentkezhetnek” az általuk szabadon választott orvoshoz azzal, hogy gyermekek számára csak dr. Farkas Erzsébet gyermekorvost választhatják Barta dr. helyett.

A változás semmiben nem érinti a dr. Ludmányi Hajnalka, dr. Al-Selwi Ali Abdulmoghni és dr. Hayder Karim háziorvosok és dr. Farkas Erzsébet házi gyermekorvos körzetébe tartozókat.

Az önkormányzati szabályozás azt a célt szolgálja, hogy Szeghalom valamennyi lakosa egy háziorvoshoz be legyen osztva, a területi ellátási kötelezettség biztosításával egyetlen lakos sem maradjon orvosi ellátás nélkül. Ugyanakkor mindenkit megillet a szabad orvosválasztás joga, így a kötelező területi lefedettség mellett (természetesen vele megbeszélve) választhat másik orvost!

Az esetleges kérdésekre a 473-580 telefonszámon (gyermekorvosi rendelő) és a Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. kaphatnak választ.

Az érintettek külön értesítést kapnak lakcímükre.

Szíves együttműködésüket köszönjük!

 

                                                                                                                   Dr. Pénzely Erika

                                                                                                                              jegyző

Tájékoztató kutak fennmaradási engedélyéről

A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt kutakra - az ingatlan tulajdonosának vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni. A szabályozás célja annak felmérése, hogy a lakosság milyen mértékben avatkozik be a meglévő és védendő vízbázisba. Megfogalmazható az a cél is, hogy a fennmaradási engedély birtokában legalizálni lehessen a vízkivételi helyeket.


A rendelkezés szerint a létesítő (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A  jegyző engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
- a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
- nem gazdasági célú a vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről, fennmaradási engedélyről.

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele:
- a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
- a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,
- a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

Az engedélyezési eljárás ügymenete:
-1. A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó kérelem- nyomtatvány és műszaki dokumentáció benyújtása
2. Eljárási illeték: 5.000 Ft értékű illetékbélyeg lerovása


A kérelem benyújtható, illetve felvilágosítás: Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda

Kérelem vízi létesítmény vízjogi fennmaradási engedélyéhez

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába Járőrtárs beosztás betöltésére

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.

A beosztásban ellátandó feladatok: 

Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.

Illetmény:

a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 150 000 Ft/hó munkabér, 

a vizsga sikeres letétele után, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 220 300 Ft/hó alapilletmény,

Egyéb pótlékok: 

a)az angol, német, francia, kínai, arab és orosz nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-tudási pótlékra   jogosultak,   amelynek   összege   havi   5796 Ft-tól 38 650 Ft összegig terjedhet,

b)éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,5 %-a,

c)készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25 %-a,

teljesítményjuttatás – az előző év egyéni teljesítményértékelésétől függően – évente két részletben, azonos mértékben (a 2016. évben a tiszthelyetteseknek nyújtott átlagos összeg bruttó 140 000 Ft),

a túlszolgálat ellentételezése – a hivatásos állomány tagjának választása szerint – pénzben vagy szabadidőben.

Az illetmény a rendvédelmi illetményrendszer által garantálva négy évenként emelkedik. A rendvédelmi életpályamodell keretei között a magasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség megszerzését követően magasabb beosztásba történő kinevezés lehetősége biztosított.

 

Illetményen kívüli juttatások:

cafetéria juttatás (évi bruttó 200 000 Ft),

 lakhatási támogatás:

a)lakbértámogatás vagy albérleti díj hozzájárulás,

b)lakásvásárlás anyagi támogatása kamatmentes munkáltatói kölcsönnel,

c) szükség esetén szálló vagy garzon elhelyezés,

természetbeni ellátások (a rendőrség feladatainak megfelelő fegyverzet, felszerelés, ruházat),

évente ruházati utánpótlási ellátmány, amelynek összege a rendvédelmi illetményalap 250%-a (96 625 Ft),

munkába járással kapcsolatos utazási  költségtérítés (bérlet vagy menetjegy árának 86%-a),

egyéb utazási kedvezmény (belföldre, évente 12 alkalommal a vasúti vagy autóbusz menetjegy árának 50%-a),

belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó napidíjak és költségtérítések,

 kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok igénybevétele,

 támogatások:

a) üdülési támogatás,

b)családalapítási támogatás,

c) illetményelőleg,

d)tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás, 

szociális, születési, beiskolázási, temetési segély,

egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős szemüveg, fogászati ellátás),

folyószámla költségtérítés (4000 Ft/év),

 rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata, 

hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosítása.

Kihelyezett szolgálatellátás során térítésmentes étkezés és szállás biztosított.

Munkavégzés helye:

a képzés időtartama alatt a jelentkezők létszámától függően, a leendő szolgálati hely körzetében kijelölésre kerülő képzési helyszíneken,

a sikeres záróvizsgát követően a Készenléti Rendőrség budapesti, miskolci, nyírbátori, debreceni, orosházi, szegedi, kiskunhalasi, pécsi, kaposvári, nagykanizsai, szombathelyi, győri székhelyű osztályainál. 

Felvételi követelmények:

betöltött 18. életév, cselekvőképesség,

 magyar állampolgárság,

 állandó belföldi lakóhely,

 érettségi bizonyítvány,

 büntetlen előélet,

 fizikai alkalmasság,

pszichológiai alkalmasság,

 egészségügyi alkalmasság,

pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,

kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.

Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázó lakóhelye szerint illetékes rendőri szervnél folytatják le.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

gépjárművezetői engedély megléte,

angol, német, francia, kínai, arab, orosz nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga,

harcművészeti jártasság, évek óta folytatott sport tevékenység, jelentős sporteredmények.

A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni. A képzések – több helyszínen – várhatóan 2016. novemberétől indulnak, a későbbiekben a jelentkezők létszámától függően folyamatosan.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

‒ a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,

a pályázó részletes, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám),

a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatát, 

az érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igényléséről kiállított igazolást (az igénylőlapon kézbesítési címként az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát kell megjelölni). 

A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai alkalmassági vizsga követelményei a rendőrség www.police.huhonlapján a Határvadász-képzésmenüpontban érhetők el.

A pályázatot elektronikus úton a Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.címre, postai úton az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat részére (1139 Budapest, Teve u. 4-6.)lehet megküldeni, vagy személyesen bármely rendőri szervnél le lehet adni. A borítékra kérjük írják rá: „Határvadász”.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 06-80-203-983 ingyenesen hívható telefonszámonmunkanapokon 8.00 és 20.00 óra között, valamint elektronikus úton a Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címen. Tájékoztatás bármely rendőri szervnél és a rendőrség hivatalos Facebook (www.facebook.com/hatarvadaszkepzes)és Twitter (www.twitter.com/police_HU)oldalán,  valamint  a  kizárólag SMS fogadására alkalmas 06-70/642-4548és a 06-70/642-4549 telefonszámokon kérhető.  

A pályázó az alkalmassági vizsgálatokat követően személyes meghallgatáson vesz részt, a felvételi eljárás eredményéről írásban értesítést kap. A feltételeknek nem megfelelő pályázatokat az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

Európa a polgárokért program

Szeghalmi orvosi ügyelet változás!!

Tisztelet Szeghalmi Lakosok!

 

Az orvosi ügyeletet 2015. november 1-től a debreceni székhelyű Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. látja el városunkban.

 

Az ügyelet telfonszáma: 06-70/3703-104

 

A Szeghalmi Központ Orvosi Ügyelet működéséről bővebben itt olvahat.

 

Képgaléria

Látnivalók

Szálláshelyek

Vendéglátás